Repertoire

Hejmisj Zain staat garant voor ‘zingen met Nesjomme’. Het is muziek waarin in tekst en melodie de gein en de weemoed doorklinkt die zo eigen is aan de Jiddisje/Joodse cultuur. Ons repertoire bevat voornamelijk Jiddisje liederen, maar ook een aantal Hebreeuwse liederen. Ze zijn veelal ontstaan in Oost-Europa en de V.S. en gaan over alledaagse onderwerpen als de liefde, het verdriet en de strijd om het bestaan. Soms zijn het wiegen- of kinderliedjes.
In 2009 hebben we ook de liederen van de Mauthausencylus in het Jiddisj laten vertalen en aan ons repertoire toegevoegd. Hiermee treden we soms op bij  herdenkingsbijeenkomsten.
Voorts streven we er naar om nieuwe, Jiddisje teksten te laten maken voor bestaande Joodse liederen. Zo is er een Jiddisje vertaling gemaakt van de liederen L’Chaim, Anatevka en di Sjabbes-tefile uit de musical Anatevka. En om ons repertoire verder uit te breiden met ‘nieuw’, modern materiaal zijn we in 2011 begonnen om composities te laten maken bij gedichten van Jiddisje vrouwelijke dichters. Een en ander gebeurt met behulp van de expertise van auteur/jiddisjiste Willy Bril en componist Peter Berman.