Organisatie

Het bestuur wordt tijdens de algemene ledenvergadering door alle koorleden gekozen. Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit 5 personen, te weten:
Wim de Haas, voorzitter
Anna Denekamp, secretaris
Richard Klein, penningmeester
Hadassah Kann, bestuurslid
Haro Oppenhuis de Jong, bestuurslid

Het bestuur wordt gesteund door 4 commissies, die worden voorgezeten door een bestuurslid, t.w.

– Repertoire commissie
– Activiteiten – en PR commissie
– Financiële commissie
– Huishoudelijke commissie

Dit bestuur vergadert maandelijks en handelt uit naam van het koor in nauwe samenwerking met de dirigent, Jules Bart die sinds het voorjaar 1999 het koor leidt.
Eenmaal per jaar organiseren wij een Algemene Ledenvergadering. Hier wordt ook het jaarverslag en de financiële afrekening en het gepresenteerd. Het koor heeft de ANBI-status. Ons RSIN is: 8166.16.401. Klik hier voor ons beleidsplan