Jiddisje (spreek)woorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied

Chein      Wer de chein hot, moss aach de onchein hobben. Wie de lusten draagt moet ook     de lasten dragen.  Onchein is tegenwoordig ook vaak in populair Nederlands. Jerôsche, 1998, H. Beem

Gozer ` go – zer («Hebreeuws) de -woord (mannelijk) gozers Bargoens kerel. Gevonden op http://www.woorden.org/woord/gozer

Joetje is tien gulden. De benaming komt uit het Hebreeuws. In het Hebreeuwse alfabet is de letter jod (ook wel uitgesproken joed) de tiende letter. Via het Jiddisch kwam het in het Nederlands terecht.  Wikipedia

Lechajem  Ten leven! Wens geuit bij het drinken van wijn e.d. In de Nederlandse volkstaal verbasterd tot “daar ga je”.   Deze wens gaat terug op het oude gebruik om na de inleidende formule van de Vrijdagavondkiddush “Sawrie maranan” te antwoorden met: Lechajiem! Jerôsche, 1998, H. Beem
lees verder