Jiddisje (spreek)woorden en zegswijzen uit het Nederlands taalgebied – vervolg

Pônem  Die schmue hot kaan pônem. Dat bericht heeft geen gezicht.  Bet.: Die mededeling lijkt nergens op; raakt kant nog wal. Je zegt maar wat.  Jerôsche, 1998, H. Beem

Mischpooche   Mischpooche is nit zum essen. Familie is niet om te eten. Bet.: Van je familie moet je het maar hebben. Mischpooche H. Mischpacha = familie. Jerôsche, 1998, H. Beem

Mokem  Meschanne mokem, meschanne mâsel. Hij, die zijn plaats verandert, verandert zijn geluk. Bet.: Een nieuwe woonplaats brengt nieuwe kansen. In de Nederlandse volkstaal is Mokem overgegaan in Mokum: Amsterdam. Er waren (zijn) meer Mokums. Amsterdam was ter onderscheid Mokem alef. Jerôsche, 1998, H. Beem

Mitswe  Das toot man leschèm mitswe. Zo iets doet men alleen ter wille van een goede daad (om Gods wil). Jerôsche, 1998, H. Beem

……lees meer                                               terug