Donatie

Natuurlijk hebben we ook geld nodig. Onze maandelijkse contributie is niet voldoende om de toenemende vraag naar optredens te bekostigen. Juist de evenementen waar wij aan deelnemen zijn vaak niet commercieel en niet kostendekkend.
Uw bijdrage maakt het mogelijk dat we ons doel kunnen blijven verwezenlijken, namelijk het verspreiden van de Jiddisje taal en cultuur.
Het is goed om te weten is dat uw gift aftrekbaar is voor de belasting. Ook dit jaar is onze culturele missie weer erkend en derhalve hebben wij de ANBI-status kunnen behouden. Bent u al op de hoogte van de nieuwe Geefwet, die mogelijkheden biedt voor extra belastingvoordeel?
Als u ons wilt steunen met een gift kunt u dat doen door geld over te maken op rekeningnummer NL92TRIO 039.03.01.647.

Ieder bedrag is welkom.