Geschiedenis van de Jiddisje taal

Volgens de schrijver Isaac Bashevis Singer is het Jiddisj een taal van ballingschap. Een taal zonder land, zonder grenzen, zonder ondersteuning van enigerlei regering.

De geschiedenis van het Jiddisj begint al in de vroeg Christelijke tijd toen Joden met de Romeinen meetrokken naar de Germaans sprekende landen om zich daar te vestigen als handelslieden. Hun Hebreeuwse handelstermen beïnvloedden de Germaanse landen.In de 12de en 13deeeuw werden de Joden steeds meer uitgesloten van economische posities ….. zeker na de pestepidemieën, waarvan de Joden vaak als oorzaak werden gezien. Ze werden vervolgd en op veel plaatsen verdreven.  Een deel trok naar Polen en Bohemen waar ze Jiddisj bleven spreken. De officiële godsdienstige taal bleef Hebreeuws. Zo mengde de Jiddisje taal zich met de Slavisch-talige Joden en ontstond er een Oost-Jiddisj en West-Jiddisj. Het Oost-Jiddisj breidde zich uit naar de Oekraine en Galiciё.  Het West-Jiddisj bloeide weer op in de Duitse landen en werd verspreid door de opkomst van grote Jiddisje drukkerijen ………lees meer